Borax 1 kg. บอแรกซ์ 1 กิโลกรัม

Share

Share

Borax 1 kg. บอแรกซ์ 1 กิโลกรัม

บอแรกซ์ (borax (Na2B4O7·10H2O) ) เป็นสารเคมี ที่มีลักษณะเป็นผงสีขาว ไม่มีกลิ่น มีรสขมเล็กน้อย มีชื่ออื่นๆ อีก เช่น น้ำประสานทอง สารข้าวตอก ผงกันบูด เพ่งแซ เม่งแซ ผงเนื้อนิ่ม ผงบอแรกซ์เป็นสารอนินทรีย์สังเคราะห์ที่มีชื่อทางเคมีว่าโซเดียมบอเรท (Sodium borate) หรือที่บางคนเรียกว่าน้ำประสานทองแดง ผงกรอบ 

Powered by MakeWebEasy.com