สารเคมี

New

โลหะโซเดียม

฿ 200 ฿ 200
New
฿ 800 ฿ 800
New

สูตรทางเคมี : C₆H₁₂O₆ (Hill) มวลโมเลกุล : 180.16 g/mol

฿ 0 ฿ 0
New

สูตรทางเคมี : CH3COCH3 คุณสมบัติ : เป็นของเหลวใสไม่มีสีกลิ่น คลา้ยมิ้นท์ มวลโมเลกุล : 58.08 (450 cc)

฿ 0 ฿ 0
New

ชุดสีย้อมดิปควิก / Dip Quick Stain Set สีย้อม Dip Quick เป็นสีย้อมที่ใช้ในการตรวจสเมียร์เลือด (Blood smear) เพื่อตรวจความผิดปกติทางโลหิตวิทยา นับแยกชนิดเม็ดเลือดขาว (Differential While Cell Count) หรือตรวจหาปรสิตในเลือด นอกจากนั้นยังใช้ในการตรวจโรคไวรัส HPV (Hepatopancreatic Parvovirus) ในลูกกุ้งกุลาดำ อีกด้วย

฿ 0 ฿ 0
New

ใช้เป็นตัวทำละลายในแล็กเกอร์ทินเนอร์ หมึกพิมพ์ กาว และใช้ในอุตสาหกรรมยา ในการทำผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค (Anticeptic)

฿ 0 ฿ 0
New
New

สีย้อม Giemsa Stain ใช้ในการย้อมฟิล์มเลือด (Staining Blood Film) เพื่อตรวจดูลักษณะ นับจำนวนเซลล์เม็ดเลือดชนิดต่างๆ และใช้ในการตรวจเชื้อมาลาเรีย

฿ 0 ฿ 0
฿ 0 ฿ 0 0%
Powered by MakeWebEasy.com