สีย้อม Giemsa stain (M.S)

คุณสมบัติสินค้า:

สีย้อม Giemsa Stain ใช้ในการย้อมฟิล์มเลือด (Staining Blood Film) เพื่อตรวจดูลักษณะ นับจำนวนเซลล์เม็ดเลือดชนิดต่างๆ และใช้ในการตรวจเชื้อมาลาเรีย

Share

Share

จุดเด่น
1.) ผลิตใหม่ ทำให้ย้อมได้ติดสีชัดเจน และไม่เป็นตะกอน
2.) สะดวก บรรจุเป็นชุด ใช้งานได้ทันที
3.) บรรจุในขวดพลาสติกสีชาเพื่อรักษาคุณภาพสี น้ำหนักเบาไม่แตก

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นชุดสีย้อมสำเร็จ สำหรับย้อมสีสเมียร์เลือด เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของเลือด  ย้อมสีเสมียร์ไขกระดูก ย้อมดูการติดเชื้อมาลาเรีย

2.เป็นสีย้อมที่ใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องกรองตะกอนสีก่อนใช้งาน

3.บรรจุในขวดพลาสติกสีขาวขุ่นที่มีฝาปิดมิดชิด เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากแบคทีเรีย ข้างขวดบรรจุมีสติ๊กเกอร์ระบุชนิดของสี  เลขที่ Lot การผลิต และวันหมดอายุ อย่างชัดเจน


4.ขวดสีย้อมบรรจุในกล่องกระดาษหนาป้องกันอีกชั้นหนึ่ง

 

Powered by MakeWebEasy.com