Cylinder Glass กระบอกตวง

Share

Share

รายละเอียดสินค้า


คุณสมบัติ

              เป็นเครื่องแก้วที่มีความแม่นยำสูง  มีค่าความคลาดเคลื่อนของปริมาตรที่ยอมรับได้ต่ำ  ใช้ในงานที่ต้องการความแม่นสูง เช่น การเตรียมสารละลายมาตรฐาน และตัวอย่างในงานวิเคราะห์หาสารปริมาณน้อย ระดับส่วนในล้านส่วน (ppm) หรือต่ำกว่า ที่ต้องการค่าความไม่แน่นอนต่ำ


ขนาด

           25 ml. 

           50 ml.  

         100 ml.

         250 ml.  

         500 ml.  

       1000 ml.  

 

Powered by MakeWebEasy.com