อะซิโตน Acetone

คุณสมบัติสินค้า:

สูตรทางเคมี : CH3COCH3 คุณสมบัติ : เป็นของเหลวใสไม่มีสีกลิ่น คลา้ยมิ้นท์ มวลโมเลกุล : 58.08 (450 cc)

Share

Share

การใช้ประโยชน์

ใช้เป็นตัวทำละลายสำหรับอุตสาหกรรมสีและหมึกพิมพ์ ซึ่งใช้เป็นตัวทำละลายจุดเดือดสูงสำหรับแลคเกอร์เคลือบเรซินสังเคราะห์เป็นทินเนอร์สำหรับอบเคลือบ และเป็นสารป้องกันการฟอกขาว
หรือตัวควบคุมความลื่นสำหรับแลคเกอร์ใช้เคลือบเงาและอื่นๆ เป็นตัวทำละลายจุดเดือดสูงสำหรับสีน้ำเนื่องจากมีความเหมาะสมกับน้ำ

Powered by MakeWebEasy.com