ชุดเครื่องมือตรวจ "เหล็ก" ภาคสนาม (Iron test kit)

คุณสมบัติสินค้า:

ชุดทดสอบทางเคมีสำหรับทดสอบหาปริมาณ ธาตุเหล็กในน้ำ

Share

Share

- ช่วงที่ใช้ทดสอบ 0.1-4 ppm (mg/l)

- เวลาที่ใช้ในการทดสอบ ประมาณ 10 นาที

- จำนวนครั้งที่ใช้ทดสอบได้ 50 ครั้ง

- วิธีการทดสอบ แบบ Colorimetric reaction

Powered by MakeWebEasy.com