ช้อนวัดระดับความเค็ม

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

คุณสมบัติ

มีลักษณะเป็นเหมือนช้อน โดยในช้อนจะมีปลายโลหะ 2 หัว ที่เป็นหัววัดค่าความเค็มและที่ลำตัวมีไฟ

บอกระดับเปอร์เซนต์ความเค็ม 7 ระดับ


วิธีีใช้

         
กดปุ่ม Power ค้าง  แล้วใส่สิ่งตรวจสอบในช้อน ไฟจะแสดงระดับความเค็ม


ความเข้มข้นของความเค็ม

0.3% - 0.6% ปานกลาง

0.8% - 1.0% ค่อนข้างมาก

1.3% - 2.0% มาก


Powered by MakeWebEasy.com