เครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ หรือ เครื่องFetal Monitor รุ่น BT-350L

คุณสมบัติสินค้า:

เป็นเครื่องวัดการบีบตัวของมดลูกของมารดา และสามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์เดี่ยวและครรภ์แฝดได้ในเครื่องเดียวกัน โดยสามารถแสดงผลเป็นตัวเลข และสามารถบันทึกผลการตรวจเป็นกราฟทางเครื่องพิมพ์ผลได้

Share

1. คุณสมบัติทั่วไป

1.1 เป็นเครื่องวัดการบีบตัวของมดลูกของมารดา และสามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจทารกใน

ครรภ์เดี่ยวและครรภ์แฝดได้ในเครื่องเดียวกัน โดยสามารถแสดงผลเป็นตัวเลข และสามารถ

บันทึกผลการตรวจเป็นกราฟทางเครื่องพิมพ์ผลได้

1:2 ใช้กับไฟขนาด 220 โวลท์ 50 เฮิรซ์

2. คุณสมบัติทางด้านเทคนิค

2.1 มีจอแสดงค่าอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์และการบีบตัวของมดลูกที่เห็นได้ซัดเจน เป็น

จอภาพสีแบบ LCD (TFT-Color LCD) ขนาดไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว สามารถหมุนจอภาพไปได้หลาย

ทิศทาง และทำการพับเก็บได้ในขณะที่ไม่ใช้งาน

2.2 สามารถแสดงค่าการตรวจวัด Fetal Heart Rate (FHR) และ Uterine Contraction (UC) ได้

พร้อมกัน ทั้งค่าตัวเลขและเส้นกราฟ

2.3 มีสวิทช์ดวบคุมการทำงานเป็นแบบปุมหมุนเลือกรายการคำสั่ง (Control Knob) เพื่อความ

สะดวกต่อการใช้งาน และ สามารเรียกดูวิธีการใช้งานอย่างอ (Quick Guide) จากหน้า

จอแสดงผลได้

2.4 สามารถตั้งรหัสผู้ถูกตรวจวัด (Patient ID) ทั้งแบบตัวเลข และ ตัวอักษร

2.5 มีสัญญาณเสียงแสดงในขณะทำการตรวจวัด และสามารถปรับ เพิ่ม / ลด ความดังเสียงได้

2.6 ภาคการวัดการบีบตัวของมดลูก (มารดา)

2.6.1 สามารถวัดการบีบตัวของมดลูกได้ในช่วง 0 ถึง 99 หน่วย

2.6.2 บนหน้าจอแสดงผลสามารถแสดงความละเอียดในการวัดทุก 1 หน่วย(เป็นตัวเลขไฟฟ้า)

2.6.3 สามารถปรับศูนย์ (Toco Zero) โดยอัตโนมัติ แบบ one touch switch

2.7 ภาคการวัดการเต้นของหัวใจของทารกในครรภ์

2.7.1 ใช้วิธีการวัดเป็นแบบ Pulse Doppler ที่หัววัดมีความถี่ 1 เมกกะเฮิรตซ์ (MHz)

2.7.2 สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้ในช่วง 30 ถึง 240 ครั้งต่อนาที (bpm)

2.7.3 สามารถวัดการเต้นของหัวใจของทารกแผดที่อยู่ในครรภ์ได้ โดยมีหัววัด (Probe) แยกกัน

2.7.4 สามารถตั้งสัญญาณเตือนทั้งค่าสูงและค่าต่ำ ของอัตราการเต้นของหัวใจได้

2.8 มีเครื่องพิมพ์ผลการตรวจติดตั้งภายในเครื่อง Fetal monitoring เพื่อความสะดวกต่อการใช้งาน

และเคลื่อนย้าย

2.8.1 สามารถพิมพ์ดำของอัตราการเต้นหัวใจของทารก และการบีบรัดตัวของมดลูกของมารดา

2.8.2 ใช้ระบบการพิมพ์แบบความร้อน (Thermal Array type)

2.8.3 สามารถตั้งความเร็วของกระดาษได้ 3 ระดับ 1, 2, 3 เซนติเมตร/นาที เป็นอย่างน้อย

2.8.4 สามารถเลือกระยะเวลาการบันทึกแบบอัตโนมัติ ได้ที่ 10, 20, 30, 40, 50, และ 60 นาที

2.9 สามารถบันทึกการดิ้นของทารกในครรภ์ได้โดยอัตโนมัติ และแสดงเครื่องหมายบนกระดาษ

บันทึก

2.10 มีช่องสำหรับต่อสาย Marker สำหรับให้มารดากดเมื่อทารกในครรภ์ดิ้น

2.11 มีหน่วยความจำสามารถบันทึกผลการตรวจวัดได้นานถึง 450 ชั่วโมง หรือ บันทึกผลการ

ตรวจวัดของผู้ป่ายแต่ละราย ได้มากที่สุดไม่น้อยกว่า 150 ราย (โดยแต่ละรายจะใช้เวลาบันทึก

นานที่สุดไม่เกิน 3 ชั่วโมง)

2.12 สามารถใช้กับไฟฟ้กระแสลับ 220 V 50 Hz ผ่าน adaptor แปลงไฟ

3. อุปกรณ์ประกอบการใช้งานทั้งชุด

3.1 FHR Transducer 1 อัน

3.2 UC Transducer 1 อัน

3.3 Remote event marker 1 อัน

3.4 สายรัดสำหรับยึด Transducer 3 เส้น

3.5 สายไฟ พร้อม adaptor แปลงไฟ 1 ชุด

3.6 เจลขนาดบรรจุ 250 มล. ต่อขวด 1 ขวด

3.7 กระดาษ Printer 1 พับ

3.8 Probe Holder 1 เส้น

4. เงื่อนไขเฉพาะ

4.1 รับประกันคุณภาพเครื่องและอุปกรณ์ประกอบการใช้งานเป็นเวลา 1 ปี

4.2 คู่มือการใช้งานเครื่อง Fetal Monitoring ภาษาไทยและอังกฤษ 1 ชุด

4.3 ผู้ขายเป็นบริษัทผู้ผลิต หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต

4.4 เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศเกาหลี

 

 

 

 

 

 

 

********************************************************
*สนใจสินค้าสอบถามเพิ่มเติม*
062-310-2610 / 089-960-2844 / 091-843-6960
ID LINE : @jetmt
********************************************************
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้