Amies/transport medium tube

คุณสมบัติสินค้า:

คุณลักษณะ 1.ไม้ swab ทำจากพลาสติกด้านปลายเป็นสำลีที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว 2.หลอดทำจากพลาสติกที่มี Transport media บรรจุอยู่ 3.1 pack บรรจุ 50 ชิ้น แต่ละชิ้นมีซองกระดาษห่อหุ้ม 4. มีบอกวันหมดอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน **เก็บไว้ในอุณหภูมิห้อง **ทำการฆ่าเชื้อด้วยรังสีแกมมา

Share

Share

Powered by MakeWebEasy.com